neděle 24. února 2008

Řečtí a římští bohové

Řecká mytologie se nejprve předávala ústní básnickou tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství. Řecký mytologický systém byl později v upravené podobě přejat římskou mytologií. Řečtí a římští bohové sice často tvoří vzájemné protějšky, nejsou však vždy úplně totožní. Je navíc třeba brát v úvahu i to, že řada bájí existuje v různých variantách.

Podle řecké mytologie byl na počátku světa Chaos (nekonečný vesmírný prostor, neuspořádaný začátek všech věcí). Z něj povstala nejprve věčná tma Erebos a temná noc Nyx, z jejichž spojení se zrodilo věčné světlo Aithér a světlý den Hémerá. Pak Chaos zrodil dvě všeoživující síly - zemi Gaiu a lásku Eróta. Gaia se spojila s Aithérem a porodila podsvětní temnotu Tartaros. Pak Gaia zplodila nebe Úrana a hluboký oceán Ponta a měla s nimi děti.

Po Chaosu se vlády nad světem ujal Úranos, vzal si Gaiu za ženu a měl s ní dvanáct Titánů (6 synů a 6 dcer). Titáni žili na nebesích a jejich úkolem bylo chránit otcův trůn. Když Gaia porodila tři nestvůrné obry, které Úranos nechal shodit z nebe, nabádala Gaia Titány, aby otce svrhli. Nejmladší Kronos matku poslechl a zbavil Úrana mužství a tím i moci.

Kronos si vzal za ženu svou sestru Rheiu a stal se v pořadí třetím vládcem světa. Zplodili spolu významné řecké bohy (Hádés, Poseidón, Zeus, Hestia, Déméter, Héra). Avšak Kronos všechny své děti polykal z obav před ztrátou moci. Tak Rheia třetího syna, Dia, ukryla na Krétě, kde jej opatrovali nymfy, a Kronovi podala místo dítěte zabalený kámen.

Když Zeus vyrostl, donutil otce vyvrhnout své sourozence a utkal se s ním o moc. Zeus se opevnil na Olympu a se přidali se k němu Hádés, Poseidón, Kyklópové, někteří Titáni a další. Na straně Krona opevněného na hoře Othyrs pak bojovali ostatní Titáni spolu s Giganty. Kronos prohrál a s ostatními Titány byl svržen do Tartaru.

Diova "babička" Gaia pak s Tartarem zplodila obludného stohlavého obra Týfóna, aby Dia zahubil. Zeus jej však porazil. S bratry se pak o vládu rozdělil losem - Poseidón se stal pánem moře, Hádés pánem podsvětí a Zeus pánem nad nebem a zemí. Postaral se totiž o to, aby mu připadl nejlepší los. Zeus byl zprvu tyranský panovník. Nebýt Prométhea, vyhubil by lidský rod - nejdříve se mu totiž zdál moc slabý, pak moc silný. Diova tyranská vláda skončila poté, co se mu povedlo pořádně si upevnit moc. Jediné, co pak vládlo nad ním, byl osud.

Řečtí bohové se dělí na: tvořitelská božstva, titány, olympská božstva a ostatní bohy a polobohy.

Římská mytologie byla převzata od jiných národů, základ tvoří řecká mythologie. Hlavními bohy byli původně řečtí bohové, kteří byli pouze přejmenováni. Mimo to každá domácnost uctívala své vlastní domácí bůžky a každý měl svého osobního ochranného ducha, génia.

Římští bohové se rozdělují na hlavní, ostatní a nižší bohy, Héroy (hrdiny).

Další římští bohové (mimo hlavní bohy): Apollo - bůh Slunce; Bellona — bohyně války; Bona Dea — „Dobrá bohyně“, uctívaná pouze ženami; Sol - bůh Slunce; Faunus — bůh obilí a dobytka; Flóra — bohyně jara a květin; Fortuna — bohyně náhody a osudu; Janus — bůh bran; Pomona — bohyně sadů, zahrad a ovocných stromů; Vertumnus - bůh změny, ročních období, růstu rostlin, zahrad a ovocných rostlin; Priapus — bůh plodnosti.

Srovnání řeckých a římských bohů:

Řecko

Řím

Příbuznost

Sféra vlivu

Atributy

Afrodíté

Venuše

dcera Dia a Diony- titánky

krása, láska

růže

Artemis

Diana

dcera Dia a Léty, sestra Apollóna

lov

šípy

Athéna

Minerva

dcera Dia a Métidy

moudrost,spravedlnost a bojovnost, ochránkyně mužů

přilba, kulatý štít, kopí

Áres

Mars

syn Dia a Héry

válka

Venuše

Demeter

Ceres

dcera Króna a Rheie

úroda, rolnictví a dárkyně hospodářských plodin

koš na hlavě, věnec

Dionýsos

Bakchus

syn Dia a Semely

víno a radovánky

štít s vínem

Erós

Amor, Kupido

syn Afrodíty a Area, nebo syn Chaosu

láska, vášeň, smyslná touha

luk, toulec, křídla, velmi často v dětské podobě

Gaia

Tellus, Terra

původ z Chaosu

Země

vynořuje se nebo leží na zemi, krmí děti, drží roh hojnosti

Hádés

Pluto, též Orcus

syn Krona a Rheiy, bratr Dia a Poseidona

podsvětí, bohatství, vládce mrtvých

roh hojnosti, čapka od Kyklopů

Héfaistos

Vulcanus

syn Dia a Héry

kovářství, oheň

Etna, výzbroj pro Achillea

Héra

Juno (Iuno)

dcera Krona a Rheiy

nejvyšší bohyně, manželství, ochránkyně žen

žezlo a diadém, granátové jablko

Hermés

Merkur

syn Dia a Atlantovy dcery Maie

božský posel, ochránce obchodníků a poutníků

Merkurova hůl

Hestie

Vesta

dcera Titána Krona a Rheie, sestra Dia

rodinný krb, posvátný oheň

plachetka, obětní miska v ruce, kruhové ohniště

Pan

Silvanus

syn nymfy Dryopy a boha Herma nebo nymfy Oineis a Dia

lesy, pastviny a stáda

sýrinx („flétna“), píšťalka, kopýtka, kozlí nohy

Poseidón

Neptun

Diův bratr, syn Krona a Rheie

moře a oceány

zobrazován na kašnách

Uranos

Uran

syn Gaie

nebesa


Zeus

Jupiter (Iuppiter)

Syn Krona a Rheie

nejvyšší bůh, vládce bohů

orel, blesky, hromy, Diův chrám, socha Dia olympského

14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Děkuji, moc mi to pomohlo - pro mou názornou paměť je to to pravé

Anonymní řekl(a)...

Díky za pomoc.Potřeboval jsem to na úkol.

Anonymní řekl(a)...

Skvělá stránka. Opravdu díky.

Anonymní řekl(a)...

Chybí Flora

Anonymní řekl(a)...

a saturn je v recku kdo ? :-)

Anonymní řekl(a)...

Jste všichni na howno ! Naserte si a Flora je máslo, pro ty kdo to neví xD Nikita a Domča xD

Anonymní řekl(a)...

máte pravdu nikito a domčo

Anonymní řekl(a)...

chybí toho celkem dost tak tu něumte a jděte si číst řecký báje a pověsti

Anonymní řekl(a)...

Saturn je Kronos

Anonymní řekl(a)...

no na internetu je úuuplný prd. Lejlepší jsou knihy. Chybělo tam snad úplně všechno :/

Anonymní řekl(a)...

dik pomohlo mi to při dú

Anonymní řekl(a)...

Mod mi to pomohlo

Lůďa řekl(a)...

I mně tato stránka pomohla, děkuji :)

Anonymní řekl(a)...

Opravdu děkuji, je to fakt k ničemu..... Ne, kecam, pomohlo mi to. Dík